ฟิสิกส์ขนมหวาน

หนังสือฟิสิกส์ขนมหวาน

หนังสือฟิสิกส์ขนมหวานเล่มนี้ เกิดขึ้นมาพร้อมกับความตั้งใจของผู้เขียน ที่จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ได้ง่ายและรวดเร็วมากที่สุด เมื่ออ่านเข้าใจและฝึกทำแบบฝึกหัดแล้ว จะสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วในทุกๆ สนามสอบ ถ้าเราเข้าใจ เราก็ไม่จำเป็นต้องท่องจำสูตรลัดหรือท่องจำรูปแบบของโจทย์ข้อสอบซึ่งมีมากมายหลากหลายให้มันรกสมอง หนังสือเล่มนี้จะเน้นการเข้าใจและคิดอย่างเป็นระบบ เอาไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ข้อสอบได้ทุกรูปแบบรวมไปถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ โดยไม่ต้องไปท่องจำอะไรให้มันมากมาย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเรียบเรียงจากพื้นฐานมากๆ แล้วค่อยๆ ซับซ้อนขึ้น ผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์เลยก็สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย รวดเร็ว และได้รับเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เป็นเฉลยแบบฝึกหัดที่แสดงวิธีคิดแบบละเอียด เอาไว้ให้ผู้อ่านตรวจคำตอบเมื่อทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองเสร็จ หรือพลิกไปดูก็ต่อเมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วคิดไม่ออก เฉลยส่วนใหญ่ผู้เขียนเขียนด้วยลายมือของผู้เขียนเอง ซึ่งการใช้มือเขียนอธิบายวิธีคิดในลักษณะนี้ ทำให้ผู้เขียนมีอิสระในการเขียนสมการ วาดรูป เชื่อมโยงความคิด ถ่ายทอดความเข้าใจได้ดีกว่าการพิมพ์ซึ่งมีความยุ่งยากในการจัดรูปเล่มมากกว่า แต่ข้อเสียของการเขียนด้วยลายมือคืออาจจะอ่านตัวหนังสือยากกว่าการพิมพ์ ซึ่งผู้เขียนเองก็ให้ความสำคัญกับจุดนี้ จึงพยายามเขียนให้เป็นระเบียบ ปรับแต่งภาพให้มีความคมชัดและอ่านง่ายมากที่สุด นอกจากเนื้อหาฟิสิกส์ หนังสือเล่มนี้ยังมีข้อแนะนำและเทคนิคอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยทีเดียว

หนังสือ ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่มที่ 1 (กลศาสตร์)

เล่มนี้เนื้อหาประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐาน, การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง, แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่, สมดุลกล, งานและพลังงาน, โมเมนตัม, การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์, การเคลื่อนที่แบบวงกลม, การเคลื่อนที่แบบหมุน, การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก
จำนวนหน้า 450 หน้า
ราคาปก 269 บาท

หนังสือ ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่มที่ 2 (สสาร & คลื่น)

เล่มนี้เนื้อหาประกอบไปด้วย สมบัติเชิงกลของของแข็ง, สมบัติเชิงกลของของไหล, อุณหพลศาสตร์, คลื่น, แสง, เสียง
จำนวนหน้า 366 หน้า
ราคาปก 250 บาท

หนังสือฟิสิกส์ขนมหวานเล่มที่ 3 (ไฟฟ้า & ฟิสิกส์ยุคใหม่) [เล่มจบ]

เล่มนี้เนื้อหาประกอบไปด้วย ไฟฟ้าสถิตย์, ไฟฟ้ากระแส, แม่เหล็กไฟฟ้า, ไฟฟ้ากระแสสลับ, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์
จำนวนหน้า 472 หน้า
ราคาปก 275 บาท

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือ

สามารถซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไป เช่น ศูนย์หนังสือจุฬา B2S ซีเอ็ด ดอกหญ้า นายอินทร์ คิโน๊ะคุนิยะ ศูนย์หนังสือต่างๆ ฯลฯ

หรือสั่งซื้อในเว็บไซต์เพื่อส่งทางไปรษณีย์ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬา

  • ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่มที่ 1 <<คลิ๊กเลย>>
  • ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่มที่ 2 <<คลิ๊กเลย>>
  • ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่มที่ 3 <<คลิ๊กเลย>>
  •